kgtf.net
当前位置:首页 >> 秋词 刘禹锡 >>

秋词 刘禹锡

秋词 刘禹锡 Zì gǔ féng qiū bēi jì liáo 自 古 逢 秋 悲 寂 寥, Wǒ yán qiū rì shèng chūn zhāo 我 言 秋 日 胜 春 朝. Qíng kōng yí hè pái yún shàng 晴 空 一 鹤 排 云 上, Biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 便 引 诗 情 到 碧 霄.

秋词 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 逐句的意思为:从古至今,在文人眼中秋天就是悲叹萧条的形象,不过我却要说秋天胜过春天。在秋天,天空万里无云,一只仙鹤飞到天上去了,引的我的诗意也飞到天上去了。...

秋词 (其一) 自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。 (其二) 山明水净夜来霜, 数树深红出浅黄。 试上高楼清入骨, 岂如春色嗾人狂。 译文 其一: 自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉, 我却说秋天要胜...

简单来说抒发了一种一种励志冶情的乐观豁达的思想 《秋词》是作者被贬朗州后写的.历代诗人描写秋景,大都离不开萧瑟空虚、冷落荒凉的感伤情调,此诗却一反常调,热情赞颂秋天的美好,把它写得极富诗意.诗一开始就否定古来的悲秋观念,认为秋日胜过生...

秋词 刘禹锡 自古逢秋悲寂寥,我言秋日似春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 【注释】: 1. 自古:从古以来,泛指从前。 2. 逢:遇到。 3. 寂寥:空旷无声,萧条空寂,这里指景象凄凉。 4. 悲寂寥:悲叹萧条空寂。

一反古人悲秋情绪,表达一种积极向上的精神。 秋词二首(刘禹锡) 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。 试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂。 以议论起笔,断然否定了前人悲秋的观...

秋词二首(其二) 诗人:刘禹锡 朝代:唐 山明水净夜来霜,数树深红出浅黄。 试上高楼清入骨,岂如春色嗾人狂 秋词二首(其二)古诗赏析 【赏析】 比柳宗元大一岁的刘禹锡,虽然因为参加政治革新活动同样遭受打击,但心理承受能力却大的多。刘禹锡...

已是秋天,天气渐冷,然而走在山间却没有丝毫的寒意.金黄色的阳光洒满了山间,耳畔是小鸟的啁啾,我的心中充满了喜悦.树木都赶在冬天到来之前,燃烧起全部的生命,将群山尽染.枫树的红色,白桦树的黄色,槲树的茶褐色,银杏的金茶色,乌桕树的深红色,竞相...

秋词 【作者】刘禹锡 【朝代】唐代 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵。 译文 自古以来每逢秋天都会感到悲凉寂寥,我却认为秋天要胜过春天。 万里晴空,一只鹤凌云而飞起,就引发我的兴到了蓝天上了。 刘禹锡(7...

赏析: 刘禹锡,字梦得,是我国唐代著名的诗人。一生创作了大量诗篇。其作品《陋室铭》为人们所熟知。一生经历坎坷。因王叔文案被贬为连州刺史,又接连被贬为朗州刺史、和州通判。 这首诗是刘禹锡被贬朗州后所作。诗人一改传统秋词的凄凉情调,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgtf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com