kgtf.net
当前位置:首页 >> 秋词 刘禹锡 >>

秋词 刘禹锡

秋词 刘禹锡 Zì gǔ féng qiū bēi jì liáo 自 古 逢 秋 悲 寂 寥, Wǒ yán qiū rì shèng chūn zhāo 我 言 秋 日 胜 春 朝. Qíng kōng yí hè pái yún shàng 晴 空 一 鹤 排 云 上, Biàn yǐn shī qíng dào bì xiāo 便 引 诗 情 到 碧 霄.

秋词 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 逐句的意思为:从古至今,在文人眼中秋天就是悲叹萧条的形象,不过我却要说秋天胜过春天。在秋天,天空万里无云,一只仙鹤飞到天上去了,引的我的诗意也飞到天上去了。...

秋词 (其一) 自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。 (其二) 山明水净夜来霜, 数树深红出浅黄。 试上高楼清入骨, 岂如春色嗾人狂。 译文 其一: 自古以来,人们每逢秋天就都悲叹寂寞凄凉, 我却说秋天要胜...

杜甫《登高》:“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 柳永《雨霖铃》:“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。” 唐·钱起《题苏公林亭》:“万叶秋声里,千家落照时。” 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下 袅袅:形容微风吹拂。洞庭:洞庭湖,在今湖南省北部...

秋词 刘禹锡 自古逢秋悲寂寥,我言秋日似春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 【注释】: 1. 自古:从古以来,泛指从前。 2. 逢:遇到。 3. 寂寥:空旷无声,萧条空寂,这里指景象凄凉。 4. 悲寂寥:悲叹萧条空寂。

简单来说抒发了一种一种励志冶情的乐观豁达的思想 《秋词》是作者被贬朗州后写的.历代诗人描写秋景,大都离不开萧瑟空虚、冷落荒凉的感伤情调,此诗却一反常调,热情赞颂秋天的美好,把它写得极富诗意.诗一开始就否定古来的悲秋观念,认为秋日胜过生...

秋词 (其一) 自古逢秋悲寂寥, 我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上, 便引诗情到碧霄。 (其二) 山明水净夜来霜, 数树深红出浅黄。 试上高楼清入骨, 岂如春色嗾人狂。 注释 ①自古:从古以来,泛指从前。逢:遇到。寂寥:空旷无声,萧条空寂,...

这首诗是诗人被贬朗州司马时所作。公元805年(永贞元年),顺宗即位,任用王叔文改革朝政,刘禹锡也参加了这场革新运动。但革新遭到宦官、藩镇、官僚势力的强烈反对,以失败而告终。顺宗被迫退位,王叔文赐死,刘禹锡被贬。可贵的是,诗人在遭受...

秋词 朝代:唐代 作者:刘禹锡 原文: 自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。 译文 自古以来每逢秋天都会感到悲凉寂寥,我却认为秋天要胜过春天。 万里晴空,一只鹤凌云而飞起,就引发我的诗兴到了蓝天上了。 秋词...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgtf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com